1000x gedaan

A serie of 8 phrases handwritten on 1000 postcards. On the back of the postcard is marked a version number and which sentence is written on the card.

The phrases are in dutch language and are derived from a to-do-list. They became the been-doing-list.

102 minuten buitengewoon onecht
170 minuten angst voor het onvermijdelijke
5 minuten onmogelijke verwachtingen naleven
140 minuten wensen dat ik ergens anders ben
205 minuten vruchteloze woede
118 minuten schaamte en spijt
63 minuten menen dat het te laat is
121 minuten niet O.K.